Inloggen
 
 
PRIVACY POLICY VAN Gilde Sint Lambertus Vessem
Het gilde Sint Lambertus is gevestigd te Vessem(hierna te noemen: het gilde) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40236283. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens het gilde verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
  1. Het gilde verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:
   1. zich inschrijft / aanmeldt als lid van het gilde;
   2. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op de website, telefonisch e.d.).
   3. aan een bedrijf verbonden bent, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

  2. Het gilde verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
   1. voorletters en naam;
   2. geboortedatum;
   3. adres;
   4. e-mailadres;
   5. telefoonnummer;
   6. leeftijd;
   7. geslacht;
   8. rekeningnummer(s);
   9. lidmaatschapsgegevens van de KNTS;
   10. en voorts mogelijk relevante gegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen het gildewezen;
   11. browsercookies.
   12. beeldmateriaal.

  3. Het gilde kan deze gegevens gebruiken om:
   • het organiseren van het gilde;
   • uitvoeren van activiteiten;
   • het verstrekken van de gepersonaliseerde documenten;
   • beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
   • voorlichting (informatievoorziening);
   • onderzoek (ontwikkeling in het gildewezen);
   • handhaving.

  4. Verwerking van de persoonsgegevens binnen het gilde:
  5. Het secretariaat(Deken Schrijver) verwerkt de persoonsgegevens o.a. op computers, externe digitale opslag en in geprinte formulieren welke opgeslagen worden in ordners.

 2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
 3. U kunt contact opnemen met het gilde via telefoonnummer 0031625004792 of per e-mail: hvriet@hetnet.nl voor:
  1. meer informatie over de wijze waarop het gilde persoonsgegevens verwerkt;
  2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
  3. inzage in de persoonsgegevens die het gilde met betrekking tot u verwerkt;
  4. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door het gilde.
  5. intrekken toestemming gebruik persoonsgegevens.

 4. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
  1. Het gilde zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Om voor latere generaties inzicht te houden in het ledenverloop van ons gilde worden zaken als naam, geboortedatum en (laatste) woonplaats niet verwijderd, tenzij jij ons dit verzoekt. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.
  2. Het gilde treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen

 5. DERDEN
  1. Het gilde kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
   • Gildekring Kwartier van Oirschot waarbij het gilde aangesloten is;
   • Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden waarbij het gilde via Gildekring Kwartier van Oirschot aangesloten is;
   • Koepel Nederlandse Traditionele Schutters
   • verwerkers van het gilde (voor de uitvoering van de dienstverlening);
   • personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Wapenwet en daarop gebaseerde regelgeving.
  2. Het gilde verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of het gilde daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 6. KLACHTEN
  1. Waar kan men terecht met een vraag of klacht?
  2. Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door het gilde kun je terecht bij de overheid van het gilde.

 7. WIJZIGINGEN
 8. Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Vessem, juni 2018
  
 
 
 
   Laatste nieuws
31 Maart 2023
Fietstocht Koningsdag

5 Oktober 2022
Koningschieten

24 Augustus 2022
Est Deinze 2022

9 Augustus 2022
Koningschild

9 Augustus 2022
Uitslagen schietcompetities

   Agenda
   Deze maand jarig
02 Mei - 66 jaar - Harry van Rooij
03 Mei - 58 jaar - Peter van Beers
03 Mei - 39 jaar - Frans van Spreuwel
06 Mei - 68 jaar - Walter van de Ven
07 Mei - 69 jaar - Marcel van Riet
13 Mei - 44 jaar - Tim van Riet
17 Mei - 40 jaar - Bart de Koning
19 Mei - 65 jaar - Wim Huijbers
20 Mei - 64 jaar - Adrie Zwekars
25 Mei - 55 jaar - Robert Liebregts
 Ons nieuw Gildehuis "De Guld" is gebouwd met steun van:


Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
Leader
Provincie Noord-Brabant