Inloggen
 
 
PRIVACY POLICY VAN Gilde Sint Lambertus Vessem
Het gilde Sint Lambertus is gevestigd te Vessem(hierna te noemen: het gilde) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40236283. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens het gilde verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
  1. Het gilde verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:
   1. zich inschrijft / aanmeldt als lid van het gilde;
   2. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op de website, telefonisch e.d.).
   3. aan een bedrijf verbonden bent, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

  2. Het gilde verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
   1. voorletters en naam;
   2. geboortedatum;
   3. adres;
   4. e-mailadres;
   5. telefoonnummer;
   6. leeftijd;
   7. geslacht;
   8. rekeningnummer(s);
   9. lidmaatschapsgegevens van de KNTS;
   10. en voorts mogelijk relevante gegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen het gildewezen;
   11. browsercookies.
   12. beeldmateriaal.

  3. Het gilde kan deze gegevens gebruiken om:
   • het organiseren van het gilde;
   • uitvoeren van activiteiten;
   • het verstrekken van de gepersonaliseerde documenten;
   • beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
   • voorlichting (informatievoorziening);
   • onderzoek (ontwikkeling in het gildewezen);
   • handhaving.

  4. Verwerking van de persoonsgegevens binnen het gilde:
  5. Het secretariaat(Deken Schrijver) verwerkt de persoonsgegevens o.a. op computers, externe digitale opslag en in geprinte formulieren welke opgeslagen worden in ordners.

 2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
 3. U kunt contact opnemen met het gilde via telefoonnummer 0031625004792 of per e-mail: hvriet@hetnet.nl voor:
  1. meer informatie over de wijze waarop het gilde persoonsgegevens verwerkt;
  2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
  3. inzage in de persoonsgegevens die het gilde met betrekking tot u verwerkt;
  4. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door het gilde.
  5. intrekken toestemming gebruik persoonsgegevens.

 4. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
  1. Het gilde zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Om voor latere generaties inzicht te houden in het ledenverloop van ons gilde worden zaken als naam, geboortedatum en (laatste) woonplaats niet verwijderd, tenzij jij ons dit verzoekt. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.
  2. Het gilde treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen

 5. DERDEN
  1. Het gilde kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
   • Gildekring Kwartier van Oirschot waarbij het gilde aangesloten is;
   • Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden waarbij het gilde via Gildekring Kwartier van Oirschot aangesloten is;
   • Koepel Nederlandse Traditionele Schutters
   • verwerkers van het gilde (voor de uitvoering van de dienstverlening);
   • personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Wapenwet en daarop gebaseerde regelgeving.
  2. Het gilde verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of het gilde daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 6. KLACHTEN
  1. Waar kan men terecht met een vraag of klacht?
  2. Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door het gilde kun je terecht bij de overheid van het gilde.

 7. WIJZIGINGEN
 8. Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Vessem, juni 2018
  
 
 
 
   Laatste nieuws
30 September 2018
Piet van Aaken beker

19 Juli 2018
Prijsuitrijking Onderlinge competitie

3 Juli 2018
Afterparty Gildefeest

15 Juni 2018
Vrijdag 8 juni Vessem barst uit zijn voegen

15 Juni 2018
Zaterdag 9 juni Goud voor jong en oud

   Agenda
   Deze maand jarig
02 Oktober - 65 jaar - Piet Soetens
06 Oktober - 53 jaar - Cees Olislagers
07 Oktober - 75 jaar - Jan de Jong
12 Oktober - 24 jaar - Dries van der Heijden
19 Oktober - 59 jaar - Piet van Rooij
24 Oktober - 53 jaar - Jan van Spreuwel
24 Oktober - 75 jaar - Wim van Doren
27 Oktober - 24 jaar - Nillis van Heijst
28 Oktober - 48 jaar - Ted Kees
30 Oktober - 83 jaar - Jan Schoenmakers
31 Oktober - 56 jaar - Erik van Heijst
 Ons nieuw Gildehuis "De Guld" is gebouwd met steun van:


Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
Leader
Provincie Noord-Brabant